Darujte 2% z dane Centru včasnej intervencie Košice, n.o. a pomôžete tým podporiť silu jedinečných rodín, starajúcich sa o deti so zdravotným znevýhodnením. Všetky informácie o centre a vyhlásenie, potrebné k venovaniu 2% nájdete na www.cvikosice.sk
Plastická chirurgia a chirurgia ruky
MUDr. Ján Švehlík
Plastický chirurg

Estheticon.sk
Obchodný arbitrážny
súd Košice
- Štatút
- Rokovací poriadok
Motto:
Nie je podstatné ako sa k Vám správa chirurg pred operáciou,
ale to ako sa k Vám správa po operácii alebo v prípade komplikácií.
Plastická chirurgia a chirurgia ruky
Do kompetencie plastického chirurga spadá široká škála ochorení a stavov od vrodených abnormalít tváre, rúk, trupu, dolných končatín, cez nádorové ochorenia kože a slizníc, ďalej úrazy tváre a rúk, popáleniny atď.

Jednou časťou práce plastického chirurga sú aj estetické operácie. Plastický chirurg má vo svojej kompetencii aj jedny z najnáročnejších výkonov v chirurgii vôbec. Ide o rôzne rekonštrukčné operácie vykonávané pod mikroskopom a trvajúce niekedy viac ako 10 hodín, medzi ktoré patrí replantácia odrezaných prstov a končatín.
Estetická chirurgia
Podstatným znakom estetickej chirurgie je fakt, že operácia sa vykonáva na zdravom pacientovi a teda akákoľvek aj drobná odchýlka od normálu je pacientom veľmi kriticky hodnotená. Preto aj keď tieto výkon nepatria väčšinou k technicky najnáročnejším, vyžadujú si osobitý prístup lekára k pacientovi, dostatok času na konzultácie, kvalitnú predoperačnú a pooperačnú dokumentáciu vrátane fotodokumentácie. Pacientka musí presne vedieť čo môže od operácie očakávať.

Vzťah lekára a pacienta nie je len o tom predať a kúpiť. Kontakt s pacientom sa nekončí vybratím stehov. Seriózny chirurg presne stanoví pravidelné kontroly v pooperačnom období, niekedy aj v priebehu dvoch a viacerých rokov po operácií.
Ako jediné zariadenie svojho druhu v Košiciach vieme zabezpečiť
urýchlenie hojenia liečbou čistým kyslíkom
v kyslíkovej pretlakovej komore.