Plastic surgery and surgery of the hand
MUDr. Ján Švehlík
Plastic surgeon

Estheticon.sk
Obchodný arbitrážny
súd Košice
- Štatút
- Rokovací poriadok
Accommodation possibilties
V  prípade potreby alebo priania klienta zabezpečujeme pooperačné sledovanie školeným personálom a samozrejme ponúkame možnosť ubytovania pre klientov a rodinných príslušníkov.