Plastická chirurgia a chirurgia ruky
MUDr. Ján Švehlík
Plastický chirurg

Estheticon.sk
Obchodný arbitrážny
súd Košice
- Štatút
- Rokovací poriadok
Možnosti ubytovania a pooperačného sledovania
V  prípade potreby alebo priania klienta zabezpečujeme pooperačné sledovanie školeným personálom a samozrejme ponúkame možnosť ubytovania pre klientov a rodinných príslušníkov.