Plastická chirurgia a chirurgia ruky
MUDr. Ján Švehlík
Plastický chirurg

Estheticon.sk
Obchodný arbitrážny
súd Košice
- Štatút
- Rokovací poriadok
Korekcia deformít nosa
Rhinoplastika Ide o veľmi delikátnu operáciu pre množstvo anatomických štruktúr, s ktorými chirurg pracuje. Každá štruktúra si vyžaduje samostatný citlivý prístup a tým pádom aj samostatné inštrumentáriu. Nos je dominantou tváre a v plastickej chirurgii má aj dominantné postavenie.