Plastic surgery and surgery of the hand
MUDr. Ján Švehlík
Plastic surgeon

Estheticon.sk
Obchodný arbitrážny
súd Košice
- Štatút
- Rokovací poriadok
Staff
Plastický chirurg:

Dr. Ján Švehlík absolvoval lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdií absolvoval stáže na zahraničných pracoviskách plastickej chirurgie v Nemecku a Brazílii. Po ukončení štúdia a získaní diplomu v roku 2001 nastúpil ako mladý lekár na Kardiochirurgické anesteziologicko resuscitačné oddelenie, Univerzitnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach.

Po roku praxe pokračoval na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Od tej doby pracuje ako lekár – plastický chirurg - na spomínanom oddelení. Od roku 2002 absolvoval viacero odborných pobytov doma a v zahraničí, v roku 2006
na Klinike plastickej chirurgie, Fakultnej nemocnice u Sv. Anny, Brno, Česká republika so zameraním na mikrochirurgiu, v roku 2008 absolvoval pobyt
na Klinike plastickej chirurgie Nemocnice Santa Andrea v Ríme, Taliansko
so zameraním na rekonštrukcie prsníkov po operáciách pre nádor a v roku 2009 absolvoval trojmesačný pobyt na školiacom pracovisku Slovenskej Zdravotníckej univerzity pre plastickú chirurgiu v  Bratislave. Z domácich pracovísk získaval odborné skúsenosti na oddelení chirurgie, urológie, gynekológie, neurochirurgie, traumatológie, stomatochirurgie, oddelení popálenín atď.

Počas svojej praxe sa venuje aj vedecko - výskumnej činnosti o čom svedčia aj aktívne účasti na kongresoch doma a v zahraničí a viacero publikácií v domácej a zahraničnej odbornej a populárnej tlači. Popri estetických operáciách sa venuje mikrochirurgii, chirurgii ruky a takisto sa zameriava
na rekonštrukčné operácie prsníkov po operáciách pre nádory.

Anesteziológ:

Celkovú anestéziu na našom pracovisku poskytuje skúsený atestovaný anesteziológ s viac ako 35 ročnou praxou v odbore - MUDr. Ján Švehlík starší. Pri operačných výkonoch, ktoré si to vyžadujú zabezpečuje uspatie a prebudenie pacienta podľa najnovších poznatkov z oblasti anestézie,
na jednom za najmodernejších prístrojov, čo je zárukou minimálneho rizika a minimálneho množstva pooperačných komplikácií.Zdravotná sestra:

K personálu ambulancie neodmysliteľne patrí zručná zdravotná sestra. Tá naša má 17 ročnú prax v chirurgii, šikovné ruky, ľudský prístup a absolvuje pravidelne všetky školenia, potrebné pre udržanie si najvyššej kvalifikácie.